Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5154/11 , Stran 2554
Ob-5154/11
V skladu z drugim odstavkom 53. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 98/05) je Svet OŠ Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, na 1. seji 20. 10. 2011 razpisal prosto delovno mesto ravnatelja in sprejel naslednji sklep: Svet zavoda Osnovne šole Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/-ice. Kandidat/-ka mora za imenovanje za funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – popr. in 20/11), potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in program vodenja zavoda. Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, priložena izjava kandidata, da oseba ni v kazenskem postopku pri drugih sodiščih, pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Braslovče, Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice«. Kandidati/-ke bodo prijeli/-e pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Braslovče

AAA Zlata odličnost