Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5151/11 , Stran 2554
Ob-5151/11
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI ter na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 22. 9. 2011 Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 ZOFVI-H, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 2. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma s soglasjem pristojnega ministra k imenovanju. Prijave morajo vsebovati: – overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu; – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (v primeru, da kandidat ravnateljskega izpita nima, ga mora pridobiti v roku enega leta od dneva imenovanja); – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj; – program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole bratov Letonja Šmartno ob Paki

AAA Zlata odličnost