Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 133/2011 Ob-5114/11 , Stran 2554
Št. 133/2011 Ob-5114/11
Dom starejših občanov Preddvor na podlagi 34. člena Statuta Doma starejših občanov Preddvor in v skladu s sprejetim sklepom sveta Doma z dne 29. 9. 2011, svet Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, razpisuje delovno mesto direktorice/direktorja Doma starejših občanov Preddvor. Kandidatka/kandidat za direktorico/direktorja Doma mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolniti še pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo): 1. – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 5 let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; 2. opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu in 3. opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorice/direktorja. Direktorica/direktor bo imenovana/imenovan za obdobje 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu, s kratkim življenjepisom in vizijo svojega dela kandidatke/kandidati pošljejo v zaprtih ovojnicah v roku 8 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, z oznako »za razpis direktorice/direktorja« in s pripisom »Ne odpiraj«. Kandidatke/kandidati bodo o izbiri obveščene/obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma starejših občanov Preddvor

AAA Zlata odličnost