Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

P 91/2011 Os-4824/11 , Stran 2472
P 91/2011 Os-4824/11
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Martina Žabkar, stanujoč Gmajna 25, p. Raka, ki ga zastopa odvetnik Dušan Medved iz Krškega, zoper toženi stranki Franca Kralja in Janeza Kralja, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 2.500,00 EUR, izven naroka dne 23. 9. 2011, sklenilo: toženima strankama Francu Kralju in Janezu Kralju, sedaj neznanega naslova, se postavi začasna zastopnica in skrbnica za poseben primer odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, ki bo zastopala toženi stranki v pravdni zadevi z opr. št. P 91/2011.
Okrajno sodišče v Krškem dne 23. 9. 2011

AAA Zlata odličnost