Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

I 927/2006 Os-4956/11 , Stran 2471
I 927/2006 Os-4956/11
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Dušanki Rojc v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana, zoper dolžnika Radivoja Jošt, Travniška 4, Celje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Aleš Novak, odvetnik v Celju, zaradi izterjave 5.244,33 EUR s pp. 29. 8. 2011 sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Aleš Novak, Ulica XIV. Divizije 8, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 29. 8. 2011

AAA Zlata odličnost