Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

N 84/2008 Os-5104/11 , Stran 2471
N 84/2008 Os-5104/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 3. 9. 1992, sklenjene med Iskro Števci Kranj, d.o.o., Kranj, Savska loka 4, kot prodajalcem, in Breznik Silvo in Breznik Dušanom, oba Savska loka 10, Kranj, kot kupcema, za posamezni del št. 9, stanovanje št. 9, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, Savska loka 10, Kranj, v izmeri 52,04 m2, ID znak 2100-1942-9. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Fersped d.d., mednarodna špedicija, matična številka 5069084, Parmova ulica 37, Ljubljana. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 28. 9. 2011

AAA Zlata odličnost