Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

In 31/2011 Os-4903/11 , Stran 2471
In 31/2011 Os-4903/11
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In 31/2011 z dne 4. 7. 2011, ki je postal pravnomočen dne 15. 9. 2011 in rubežnega zapisnika izvršitelja Gorana Ivkoviča, opr. št. IZV 2011/02059 z dne 25. 8. 2011, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, garažni boks številka 34/A, garažna hiša Tripleks na naslovu Zupančičeva h.š./, Domžale, stoječe na parc. št. 3094/3, 3094/1, k.o. 1959 – Domžale, št. stavbe 5427, last dolžnika Cvetota Peterlin, Polje 348, 1260 Ljubljana Polje, do celote, zarubljena v korist upnika Matevža Peterlin, Tržaška 121, Ljubljana (pokojni) in upnice Mance Peterlin, Tržaška c. 121, Ljubljana, ki jo zastopa Vera Peterlin, Kamnikarjeva 7, Škofljica, zaradi prodaje nepremičnin. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 3. 10. 2011

AAA Zlata odličnost