Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Ob-4987/11 , Stran 2466
Ob-4987/11
Likvidacijski upravitelj družbe Titulus d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, davčna številka SI75751682, matična številka 2158060000, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Edini družbenik Proholding d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana je na izredni seji skupščine dne 23. 8. 2011 sprejel sklep o prenehanju družbe Titulus d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana družba PRO5 d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2011/33298 z dne 28. 9. 2011, v sodni register tega sodišča vpisalo začetek likvidacijskega postopka nad Titulus d.o.o. – v likvidaciji, Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, davčna številka SI75751682, matična številka 2158060000. 4. Upniki družbe v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov: PRO5 d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe v likvidaciji poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj: PRO5 d.o.o. mag. Tomaž Jeršič, direktor

AAA Zlata odličnost