Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Ob-5065/11 , Stran 2447
Ob-5065/11
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d. z dne 6. 7. 2010 in Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev z dne 10. 7. 2008, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo nepremičnin – počitniških enot
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine 1. Bohinjska Bistrica (Kobla), Ravne v Bohinju 23, apartma št. 12, v skupni izmeri 55,60 m² (se nahaja v dveh etažah in je sestavljen iz hodnika, kopalnice, dnevnega prostora s kuhinjo in jedilnico, dveh sob in balkona); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom nepremičnine 2200-617/5-0, 2200-617/4-0, 2200-617/3-0, 2200-618/3-0, 2200-1470/4-0, vse k.o. Bohinjska Bistrica, v deležu 560/10000. Apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 2200-1145-12 in se nahaja v nadstropju zgradbe, ki je zgrajen leta 1990. Nepremičnina – apartma je vpisan v zemljiški knjigi kot etažna lastnina Telekoma z ID znakom nepremičnine 2200-1145-12, k.o. Bohinjska Bistrica v deležu do celote. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do 12. ure na tel. 041/360-621, ga. Ana. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 97.300,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 1.100,00 EUR + DDV. 2. Bohinj, Ribičev laz 47, apartma v skupni izmeri 56,28 m² (sestavljen iz kuhinje, dnevnega prostora, hodnika, dveh predprostorov, sobe, kopalnice in sanitarij); s pripadajočim deležem zemljišča z ID znakom nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica, v deležu 16/100 od celote. Apartma skupaj s Telekomovimi tehnološkimi prostori predstavlja del stavbe z ident. številko stavbe 2199-301; prostori se nahajajo v stavbi (v kateri so tudi preostali Telekomovi tehnološki prostori in Poštni prostori), ki je zgrajena leta 1970. Objekt je priključen na električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. V apartmaju je telefonski priključek in priključek CATV, ogrevanje je centralno – radiatorsko. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Telekom Slovenije d.d. je v zemljiški knjigi vpisan kot solastnik celotne nepremičnine z ID znakom nepremičnine 2199-1136/6-0, k.o. Savica v idealnem deležu 68/100 od celote; prodajani apartma predstavlja delež 16/100 celotne nepremičnine. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do 12. ure na tel. 041/360-621, ga. Ana. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 123.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 1.500,00 EUR + DDV. 3. Rogla, Gaber 98, apartma v skupni izmeri 21,00 m² (predsoba, soba, kuhinja, kopalnica), s pripadajočim deležem na zemljišču - stavbišču z ID znakom nepremičnine 1091-1095/85-0, k.o. Hudinja; apartma je vpisan v katastru stavb kot stanovanjska enota z identifikacijsko številko 1091-528-2 in se nahaja v zgradbi – počitniškem objektu, ki je zgrajen leta 1982. Objekt ima električno in vodovodno napeljavo, ogrevanje je na elektriko. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Za nepremičnino – apartma je bil dne 27. 6. 2011 vložen na zemljiško knjigo predlog za vknjižbo lastninske pravice pod Dn 8000039637/2011 na Telekoma Slovenije d.d. z ID znakom nepremičnine 1091-528-2, k.o. Hudinja v deležu do celote. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru – klicati ob delavnikih v času od 9. do 12. ure na tel. 041/767-568, ga. Edith. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 37.800,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 400,00 EUR + DDV. 4. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 2, površine 59,52 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v podzemnem delu objekta je zaklonišče, ob objektu je zunanja garaža. Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1. Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) s pripadajočim zemljiščem – dvoriščem z ID znakom nepremičnine 1495-452/16-0 (dvorišče), obe k.o. Dolenjske toplice. Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi sorazmerni del navedenega zemljišča. Počitniški apartma št. 2 predstavlja delež 994/10000 celotne nepremičnine. Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 71.400,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.500,00 EUR + DDV. 5. Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 3, apartma št. 3, površine 54,69 m2, v nadstropju poslovno-počitniškega objekta v središču Dolenjskih toplic; v objektu so poleg treh počitniških apartmajev tudi tehnološki prostori Telekoma v kletni etaži, del prostorov v pritličju se oddaja Pošti Slovenije, v delu objekta je zunanja garaža, v podzemnem delu objekta pa je zaklonišče. Objekt kot celota ima ident. številke stavbe 3 in 4, obe s številkami dela stavbe 1. Stavba leži na zemljišču z ID znakom nepremičnine 1495-452/17-0 (poslovna stavba – stavbišče) s pripadajočim zemljiščem – dvoriščem z ID znakom nepremičnine 1495-452/16-0 (dvorišče), obe k.o. Dolenjske toplice. Apartmaju, ki se prodaja pripada tudi sorazmerni del navedenega zemljišča. Počitniški apartma št. 3 predstavlja delež 913/10000 celotne nepremičnine. Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 07/373-71-41, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 65.600,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.100,00 EUR + DDV. 6. Radenci, Panonska cesta 7 – enosobno stanovanje (apartma) številka 6, v nadstropju, površina 44,50 m2 (soba, kuhinja z jedilnico, kopalnica z wc-jem, klet). Stanovanje leži v enonadstropnem poslovno-stanovanjskem objektu, ki je bil zgrajen leta 1978; z ident. številko posameznega dela stavbe 06 in identifikacijsko številko stavbe 84; stavba leži na parceli z ID znakom nepremičnine 200-673/4-0, k.o. (200) Radenci. Nepremičnina, ki je predmet prodaje zemljiškoknjižno ni urejena – Telekom Slovenije, d.d. razpolaga z listino o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za nepremičnino, ki sta jo sklenili Telekom Slovenije, d.d. in zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine. Stanovanje je opremljeno z opremo, ki se prodaja skupaj s stanovanjem. Ogled bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/530-27-70, g. Marjan. Izhodiščna prodajna cena stanovanja je 24.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 200,00 EUR + DDV. 7. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 7 (ap. št. 31140), površine 30,53 m2, nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31140 v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »7«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še NI vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560, g. Ivan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 1.200,00 EUR. 8. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 8 (ap. št. 31141), površine 30,53 m², nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2001. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč v stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31141 v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »6«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še NI vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560, g. Ivan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 1.100,00 EUR. 9. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C1 (ap. št. 31240), površine 30,53 m², nahaja se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2003. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 795, št. zk vl. 441, k.o.Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31240 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »11«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še NI vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560, g. Ivan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 41.200,00 EUR; prodajna – fiksna cena opreme je 1.300,00 EUR. 10. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. C2 (ap.št. 31239), površine 36,96 m², nahaja se v 2. nadstropju večstano-vanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31239 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »12«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še ni vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560, g. Ivan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 48.000,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.200,00 EUR. 11. Červar – Istra, Volta 1, apartma št. 31238, površine 30,53 m², nahaja se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen leta 1980. Apartma je prenovljen leta 2005. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 795, št. zk vl. 441, k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Volta 1, kot dvosobno stanovanje št. 31238 v drugem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »9«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še NI vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560, g. Ivan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 41.200,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.200,00 EUR. 12. Červar – Istra, Trg pod hrastom 2, apartma št. 31120, površine 48,83 m², nahaja se v 1. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+3, ki je zgrajen leta 1980. Apartma je obnovljen leta 2006. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je evidentirana v zemljiški knjigi Poreč, na zemljišču s parc. št. 793, št. zk vl. 407, k.o. Poreč, v stavbi na naslovu Červar Porat, Trg pod hrastom 2, kot trisobno stanovanje v prvem nadstropju stavbe, označen kot posebni etažni del »10«. Nepremičnina zemljiško-knjižno ni urejena oziroma lastninska pravica v času postopka prodaje še NI vpisana na ime prodajalca; sprožen je postopek pridobitve ustreznih listin. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 98 12 560, g. Ivan. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 63.500,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 2.700,00 EUR. 13. Mareda – Istra, Mareda, apartma št. 207208, povšrine izmeri 35,40 m², nahaja se v 2. nadstropju večstanovanjskega počitniškega objekta, etažnosti P+2, ki je zgrajen leta 1990 in pozneje prenovljen. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je vpisan na ime prodajalca v zemljiški knjigi Buje kot samostojni etažni del, evidentiran v zemljiški knjigi na zemljišču s parc. št. 1191/29, št. zk vl. 2900/31, k.o. Novigrad, kot enosobno stanovanje z oznako C31 (številka ap. 207208) in predstavlja delež 198/10000 od celote. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 99 311 68 40, g. Robert. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 46.000,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 1.100,00 EUR. 14. Barbariga pri Puli – Istra, apartma št. 098105, površine 31,55 m2, nahaja se v 1. nadstropju počitniškega objekta, etažnosti P+1, ki je zgrajen leta 1985. Apartma je opremljen s tipsko opremo, ki se prodaja skupaj z apartmajem. Nepremičnina – apartma je kot lastnina Telekom Slovenije evidentiran in vpisan v zemljiški knjigi Pula, na parcelni številki 7788/3 (apartma, dvorišče), št. zk vl. 6573, k.o. Vodnjan, v solastnem deležu 2/8 od celote. Ogled nepremičnine bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 00 385 98 42 58 77, g. Boris. Izhodiščna prodajna cena apartmaja je 37.900,00 EUR; fiksna – prodajna cena opreme je 1.100,00 EUR. II. Pogoji za sodelovanje Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisno ponudbo za nakup posamezne nepremičnine je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Rok za predložitev ponudb je 17. 11. 2011. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo dostavljene na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba 106, najkasneje do vključno 17. 11. 2011 do 12. ure. Vsebina ponudbe: Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, domače in tuje, ki morajo v posamični pisni ponudbi (posebej za vsako posamično nepremičnino – počitniško enoto) navesti in posredovati naslednje podatke oziroma dokumente: – navesti svoje identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma firmo, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko) ter tudi hrvaško OIB (osobni identifikacijski broj) številko kolikor jo že ima, – navesti zaporedno številko nepremičnine iz objave in druge natančne podatke nepremičnine za katero kandidirajo in predlagajo ponudbo, – navesti posebej ponujeno ceno v EUR, v absolutnem znesku za posamezno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od navedene objavljene izhodiščne prodajne cene, – navesti popolne podatke o številki tekočega-transakcijskega računa ponudnika (naziv banke in številka računa), – fizične osebe morajo OBVEZNO priložiti fotokopijo dokumenta za identifikacijo (kopijo osebnega dokumenta), pravne osebe morajo OBVEZNO priložiti overjen izpis iz sodnega registra (ne starejši od 3 mesecev) in samostojni podjetniki posamezniki priložiti priglasitveni list, – posebej dodatno pisno izjaviti, da soglaša z nakupom opreme po dodatno navedeni fiksni prodajni ceni za opremo, ki se prodaja skupaj s počitniško enoto, – posebej dodatno pisno izjaviti, da je seznanjen s trenutnim lastniškim in zemljiško-knjižnim stanjem nepremičnine in da bo v primeru nakupa predmetne nepremičnine vse postopke v zvezi s potrebno dodatno ureditvijo lastniških listin in v zvezi z vpisom nepremičnine v zemljiško knjigo uredil sam na svoje stroške. Drugi pogoji: Predmetne nepremičnine se prodajajo po načelu “videno – kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka odškodninskim zahtevkom iz naslova stvarnih napak. V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost in nosi vse stroške prenosa lastništva. Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe. Ponudniki bodo o izboru obveščeni pisno, najpozneje do 22. 12. 2011. Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 60 dni po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V tem roku mora uspeli ponudnik priskrbeti OIB (osobni identifikacijski broj), kar je pogoj za vknjižbo novega lastnika v zemljiški knjigi v RH. V primeru, da najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in ne izpolni pogodbenih obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem primeru je izbrani kupec dolžan plačati Telekomu Slovenije, d.d., odškodnino v višini 3.000,00 EUR + DDV. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala predvsem višina ponujene cene. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za nepremičnine pod zaporedno št. 2 in pod zaporedno št. 6 (apartma Bohinj, Ribičev laz 47 in apartma Radenci, Panonska cesta 7) bo dodatno upoštevana tudi zakonita predkupna pravica drugih solastnikov in etažnih lastnikov nepremičnin (skladno s 66. členom in 124. členom SPZ, Uradni list RS, št. 87/02). Telekom Slovenije, d.d. si kot prodajalec pridržuje pravico, da na podlagi te objave kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo: – splošno: na telefonskih številkah: 02/530-27-70 – g. Marjan in 01/234-16-50 – g. Mladen in 01/234-15-92 – ga. Jana. – o trenutnem lastniškem in zemljiško-knjižnem statusu nepremičnin: na tel. 01/234-13-68 – ga. Jana (za vse počitniške enote) ali na tel. 00 385 51 27 29 35 – ga. Suzana (za počitniške enote na Hrvaškem). – glede ogledov nepremičnin, na tel. 01/234-16-75 – ga. Ana.
Telekom Slovenije, d.d

AAA Zlata odličnost