Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

Ob-5060/11 , Stran 2445
Ob-5060/11
Na podlagi točke 4. 2. Statuta delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana ter sklepa nadzornega sveta z dne 14. 10. 2011, nadzorni svet Komunalno stanovanjskega podjetja d. d. Sežana razpisuje delovno mesto direktorja družbe (m/ž). Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev (ZDR – Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07 ter ZGD – Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami), izpolnjuje še naslednje pogoje: – visoka ali univerzitetna izobrazba ekonomske, tehnične ali pravne smeri; – pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih; – organizacijske in vodstvene sposobnosti; – znanje slovenskega jezika, uporaba osebnega računalnika; – poznavanje komunalnega gospodarstva. K pisni prijavi morajo kandidati priložiti: – notarsko overjeno fotokopijo diplome, – potrdilo ali pogodbo o zaposlitvi iz katere izhaja dosežena delovna doba na vodilnih mestih, – original potrdilo o nekaznovanju iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 15 dni, – pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD nasprotovale njegovemu imenovanju, – programom delovanja in razvoja družbe KSP d. d. v naslednjih 5 letih, – potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije. Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 17 dneh od objave razpisa na naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sežana z oznako »Ne odpiraj – Nadzorni svet KSP d.d. – razpis za direktorja«. Nadzorni svet bo kot pravočasne upošteval prijave, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele najkasneje do 7. 11. 2011 do 12. ure. Nepravočasne in nepopolne prijave bo nadzorni svet izločil in jih ne bo obravnaval. Kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljenem postopku imenovanja.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d., Sežana

AAA Zlata odličnost