Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

, Stran 2001
Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Ferš Aleksander s.p., Strma pot 19, Lenart v Slov. goricah, štampiljko velikost 5 x 3 cm, z besedilom: Avtoprevozništvo Aleksander Ferš s.p., Strma pot 19, Lenart v Slovenskih goricah, tel.: 031/645172, 02/7207383. gnp-321131 Avtoprevozništvo Ivan Potež s.p., Ljubljanska 27 A, Maribor, licenco, št. 008596/AD74-2-2230/2011, za voznika Bojan Rakić. gnf-321095 Babič Žiga, Prušnikova 8, Ljubljana - Šentvid, študentsko izkaznico, št. 19474737, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. gnh-321164 Balkovec Aleksander, Kajuhova ulica 4, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 01008340, izdala Pedagoška fakulteta. gnc-321144 Deučer Tjaša, Zelena ulica 9, Šentilj v Slov.goricah, študentsko izkaznico, št. 11080304, izdala Univerza v Ljubljani. gnm-321134 Dobnik Franc, Dobrovlje pri Mozirju 1, Nazarje, vozno karto, št. 1070500007296000, izdal Cetis d.d. Celje. gnu-321126 Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za voznika Vojkan Živanović, št. 005541/BGD28-4-2857/2010. gnv-321075 Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za voznika Miroslava Tomović, št. 005541/BGD28-2-3861/2010. gnu-321076 Dominik Valter s.p., Goriče 61, Golnik, potrdilo za voznika Miroslava Tomović, št. 010367/BGD28-3-5737/2010. gnt-321077 Dosa d.n.o., Ljubljana, Čemažarjeva ulica 2, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike, napis DOSA (brez ostalih podatkov). gnd-321093 Dušan Ožbolt s.p., Stranska vas 85, Žužemberk, izvod licence Skupnosti št. 008233/002, serijska št. O0305191, izdan pri OZS dne 12. 9. 2007, z veljavnostjo do 9. 1. 2013. gng-321140 Grohar Maša, Dvorska vas 2, Begunje na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št. 20050089, izdala Pravna fakulteta. gnx-321123 Halužan Ivan, Sv. Florijan 137, Rogatec, vozno karto, št. 1070500003938000, izdal Cetis d.d. gni-321138 Jože Černoša s.p., Grobelno - del 155, Grobelno, licenco za vozilo, številka izvoda 009924/001, veljavnost od 11. 1. 2010 do 11. 1. 2015, serijska številka izvoda O0312358. gns-321078 Jure Gliha s.p., Cesta 15, Veliki Gaber, potrdilo za voznika št. 008736/MJ67-2-2383/2008 za voznika Rizaha Bajrića, izdano 8. 4. 2008 z veljavnostjo do 21. 2. 2011. gni-321063 Jure Gliha s.p., Cesta 15, Veliki Gaber, izvod licence skupnosti št. 008736/002, s ser. št. O0303556, izdan 14. 1. 2008 z veljavnostjo do 14. 1. 2013. gnh-321064 Keranović Reuf, Jurčkova 41, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017387001, izdal Cetis d.d. gnx-321098 KIjunić Aida, Benedičičeva 2, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 19483878, izdala Ekonomska fakulteta. gns-321103 Klavora Anja, Obrne 18, Bohinjska Bela, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jesenice. gnv-321125 Komteks d.o.o., Loka 119, Tržič, licenco, št. 007518/006, datum izdaje 25. 10. 2007, veljavnost od 21. 11. 2007 do 21. 11. 2012 in št. 007518/007, datum izdaje 18. 2. 2008, veljavnost od 18. 2. 2008 do 21. 11. 2012. gnp-321081 Komteks d.o.o., Loka 119, Tržič, licenco, št. 007518/008, datum izdaje 11. 9. 2008, veljavnost od 11. 9. 2008 do 21. 11. 2012 in št. 007518/001/002/003/004, datum izdaje 25.10.2007, veljavnost od 21.112007 do 21.11. 2012. gni-321088 Kralj Dejan, Male Češnjice 5, Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico, št. 01008399, izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnz-321121 Krapše Daniel, Pečke 33, Makole, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006112000, izdal Cetis Celje d.d. gng-321165 Lisjak Ivan, Štefana Kovača 97a, Turnišče, dijaško izkaznico, izdal Ceris, št. 0006031574. gnj-321162 Marovt Tjaša, Letuš 84A, Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št. 18080509, izdala Filozofska fakulteta. gnw-321099 Novak Suzana, Podgora 1, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 32010099, izdala Naravoslovno tehniška fakulteta. gnx-321148 Pekez Danijel, Ulica Štefke Zbašnikove 18, Ljubljana, certifikata, zidar 2007, izdal Šolski center Celje, dne 12. 2. 2007, št. certifikata 07-2632. gnl-321135 Petkovšek Nika, Pot na mah 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19456118, izdala Ekonomska fakulteta. gnz-321096 Pia-Pot Jani Pečnik s.p., Tominškova ulica 3, Nazarje, licenco, št. 00309713 za vozilo MB Actros 1844LS, registrska številka CE OO-99C. gnk-321115 Pia-Pot Jani Pečnik s.p., Tominškova ulica 3, Nazarje, licenco, št. 00310232, za vozilo MB Actros 1846LS, registrska št. CE KL-333. gnj-321116 Ramovš Alojz, Strmec 16, Dole pri Litiji, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009525000, izdal Cetis d.d. gnh-321139 Raquel d.o.o., Zadobrovška cesta 20A, Ljubljana - Polje, dovolilnico, št. 0001225, država: Hrvaška za tretje države, oznaka: 191/11. gng-321094 Ratnik Katarina, Št. Jurij 69, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 01008449, izdala Pedagoška fakulteta. gnb-321145 Rebernik Lea, Vaše 14 F, Medvode, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Šentvid. gnd-321143 Rolih Urška, Šegova ulica 18, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 01007518, izdala Pedagoška fakulteta. gnt-321102 Seferović Mirnes, Zagorica 5, Ig, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnn-321108 Skubin Luka, Drežniške Ravne 7b, Kobarid, študentsko izkaznico, izdala Univerza v Novi Gorici. gnu-321101 Smrekar Anja, Zvezna 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01009561, izdala Pedagoška fakulteta. gnz-321146 Srebral, Sretan Lakić, s.p., Maistrova ulica 1, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika, št. 009100/AD59-2-457/2011, za cestni prevoz blaga v okviru licence skupnosti, za voznika Tihomir Gavrilović, dne 24. 1. 2011, z veljavnostjo do 25. 1. 2012. izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnq-321080 Stražar Petra, Preserje pri Zlatem Polju 7, Lukovica, študentsko izkaznico, št. 01009474, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-321100 Štikavac Maja, Cesta talcev 9, Domžale, študentsko izkaznico, št. 98091045, izdala Pedagoška fakulteta v Kopru. gnc-321119 Team Transport d.o.o., Cerkova ulica 26, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 2070500001939000, izdajatelj Cetis d.d. gnr-321079 Tovornik Mirko, Podgrad 15d, Šentjur, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002591000, izdal Cetis d.d. gnc-321152 Transport Kokalj, d.o.o., Goličnikova ulica 5, Mozirje, št. 1904965, za državo Ukrajino, oznaka države 804. gno-321082 Turnšek Boštjan, Šmartno ob Paki 62, Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št. 64090354, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gny-321072 Urek Manca, Hrastova ulica 21, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnv-321175 Uršnik Barbara, Trg 42, Prevalje, študentsko izkaznico, št. 27092137, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gnf-321066 Zidar Klemen, Žabjek 22, Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 21090650, izdala Fakulteta za družbene vede. gnu-321176

AAA Zlata odličnost