Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

, Stran 2000
Spričevala preklicujejo
Ambrož Lavra, Podroje 28, Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. letnika Gimnazije Litija, št. I/980, izdano leta 2011. gnn-321133 Črnilec Matej, Ulica bratov Praprotnik 30, Naklo, indeks, št. 20050053, izdala Univerza v Ljubljana, Pravna fakulteta, leto izdaje 2005. gno-321157 Dovgan Tjaša, Dolnji Zemon 67, Ilirska Bistrica, maturitetno spričevalo Šolskega centra Postojna, izdano leta 2007. gnw-321174 Femc Maja, Muhaber 37, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole, št. S-II/TZN-37, izdano leta 2008. gnk-321161 Gregorčič Robert, Cikava 17, Trebelno, spričevalo o zaključnem izpitu četrtega letnika, št. I/ST-42, Šolskega centra Novo mesto, Poklicne in tehnične strojne šole, izdano leta 1996. gni-321113 Grohar Maša, Dvorska vas 2, Begunje na Gorenjskem, indeks, št. 20050089, izdala Pravna fakulteta, leto izdaje 2005. gnw-321124 Grošelj Larisa, Ulica Matije Blejca 20, Kamnik, spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2010 in 2011. gnr-321104 Gruden Sara, Cesta ob Sori 4, Medvode, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šiška, izdano leta 2006 in 2007. gnw-321149 Kocjan Stanka, Pavlovski Vrh 7, Ivanjkovci, indeks, št. F/164, izdala Srednja tekstilna šola Maribor, leto izdaje 1987, izdan na ime Štrucl Stanka. gne-321117 Kvas Iztok, Trg Franca Kozarja 16, Hrastnik, indeks, št. 29007301, izdala Naravoslovnotehniška fakulteta. gno-321107 Marinič Anže, Platiševa 29, Cerkno, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Nova Gorica, št. 181/2006, izdano leta 2006. gnt-321127 Marinič Anže, Platiševa 29, Cerkno, maturitetno spričevalo Šolskega centra Nova Gorica, št. 1633/2006, izdano leta 2006. gns-321128 Milačić Igor, Velesovska 89, Šenčur, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj, št. III/1667, izdano leta 2006. gnj-321137 Milinovič Dragan, Blate 9, Dolenja vas, spričevalo 1. do 8. razreda Osnovne šole dr. France Prešeren, Ribnica. gnm-321159 Milinovič Dragan, Blate 9, Dolenja vas, indeks od 1. do 3. letnika S.G.Š. Srednje gradbene šole. gnl-321160 Novak Anja, Dolenja vas 9A, Otočec, spričevalo 2. letnika Šolskega centra Novo mesto, Srednje zdravstvene in kemijske šole, št. II/TZN-50-S, izdano leta 2009. gnw-321074 Novoselec Igor, Slovenska cesta 81, Središče ob Dravi, diplomo za poklic vzdrževalec vozil in strojev, izdano pri Srednji kovinarski, metalurški in kmetijski šoli, ŠŠC Ptuj, izdano leta 1986. gnh-321114 Peklar Marinka, Gore 37, Dol pri Hrastniku, spričevalo 8. razreda OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, št. 101-15/90, izdano leta 1990. gnk-321086 Pišlar Urban, Mestni trg 36, Škofja Loka, spričevalo Šolskega centra Škofja Loka, Srednje lesarske šole, izdano leta 2004. gnr-321129 Prešeren Anja, Cankarjeva 20, Radovljica, obvestilo o uspehu, št. I/ET/848, Ekonomske šole Kranj, izdano leta 2007. gnq-321130 Ravnikar Natalija, Trg svobode 20, Moravče, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ljubljana, Splošne in strokovne gimnazije, izdano leta 2005. gnu-321151 Rebec Jan, Bač 71a, Knežak, spričevalo 1. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2009. gni-321163 Remec Lea, Vitovlje 8, Šempas, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 2008/2009. gnp-321156 Rokavec Maja, Selo pri Ihanu 34A, Domžale, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2009. gnv-321150 Seražin Ciril, Merče 6, Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 589, 3. letnika EGŠC Nova Gorica, izdano leta 1979. gnf-321091 Sinreih Emil, Kozjak 10, Mislinja, zaključno spričevalo za poklic mehanik vozil in voznih sredstev, izdal RŠC Velenje, izdano leta 1997. gnk-321111 Smrekar Anja, Zvezna 2, Ljubljana, indeks, št. 01009561, izdala Pedagoška fakulteta. gny-321147 Školc Rosana Marilena, Cankarjeva 19, Šoštanj, spričevalo 5. letnika Poklicne in tehniške šole za storitvene dejavnosti, št. I/EK/337, izdano leta 2004. gne-321142 Špacapan Matija, Polzela 157, Polzela, indeks, št. 71050248, izdala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, leto izdaje 2005. gnq-321105 Štelcl Adam, Radgonska cesta 11, Radenci, spričevalo 2. letnika SŠGT Radenci. gnl-321110 Šuberger Enej, Ulica pri izviru 12, Slovenske Konjice, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Slovenske Konjice, izdano leta 2010. gno-321132 Tolar Ana, Povšetova ulica 29, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta 2005. gnp-321106 Urh Petra, Gorenjska 6a, Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 2010. gnx-321173 Uršnik Barbara, Trg 42, Prevalje, indeks, št. 27092137, izdala Fakulteta za matematiko in fiziko. gng-321065 Valenčič Blaž, Cesta na Markovec 53, Koper - Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika, SGTŠ Izola, smer turistični tehnik. gny-321122 Zelko Fornazarič Luka, Triglavska ulica 6, Tolmin, indeks, št. 23100483, izdala Fakulteta za strojništvo. gny-321097 Žigon Angelo, Cesta v Zgornji log 52, Ljubljana, indeks, št. 23100211, izdala Fakulteta za strojništvo. gnf-321141 Žnidarič Ana Marija, Prekmurske čete 135, Črenšovci, spričevalo 3. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2004. gnn-321083 Žnidarič Ana Marija, Prekmurske čete 135, Črenšovci, spričevalo 4. letnika Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2005. gnm-321084 Žnidarič Ana Marija, Prekmurske čete 135, Črenšovci, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2005. gnl-321085 Žunter Maja, Nizka 17, Rečica ob Savinji, spričevalo o poklicni maturi, spričevalo 4. letnika in spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2003 in 2004. gnt-321177 Žurej Aleksandra, Zadobrova 75a, Škofja vas, spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2006. gnb-321120

AAA Zlata odličnost