Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ig 3/2009 Os-4061/11 , Stran 1999
Ig 3/2009 Os-4061/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa Vida Gaberc, odvetnica v Ljubljani, zoper dolžnika Bogdana Stražišar, Kolenov greben 5, Radeče, zaradi izterjave 6.607,19 € s pripadki, sklenilo: dolžniku Bogdanu Stražišarju, Kolenov greben 5, Radeče, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Blaž Guna, Podvine, Podvine 36, Zagorje ob Savi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 14. 7. 2011

AAA Zlata odličnost