Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

P 86/2011 Os-4060/11 , Stran 1999
P 86/2011 Os-4060/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Jožef Veselič, Marindol 1, Adlešiči in 2. Mirko Veselič, Marindol 1, Adlešiči, ki ju oba zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: 1. Občina Črnomelj, Trg svobode 1, Črnomelj, 2. neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Selakovič zadruge, Marindol 24, Adlešiči in 3. neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Selakovič zadruge, Marindol 6, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi preposestvovanja, pcto 1.000,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 23. junija 2011 postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje bivajočim dedičem nekdanjih članov Selakovič zadruge, Marindol 24, Adlešiči in neznanim in neznano kje bivajočim dedičem nekdanjih članov Selakovič zadruge, Marindol 6, Adlešiči. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Selakovič zadruge, Marindol 24, Adlešiči in 3. neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Selakovič zadruge, Marindol 6, Adlešiči, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 23. 6. 2011

AAA Zlata odličnost