Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

P 56/2011 Os-4059/11 , Stran 1998
P 56/2011 Os-4059/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Radeta Milič, Mestni Log 3, Metlika, ki ga zastopa Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko Milič zadruga, Miliči 22, Adlešiči, oziroma neznani dediči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 20. junija 2011 postavlja začasnega zastopnika Milič zadrugi, Miliči 22, Adlešiči, oziroma neznanim dedičem. Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Anton Zajc, Ulica 21. oktobra 19/a, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Milič zadrugo, Miliči 22, Adlešiči, oziroma neznane dediče vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 20. 6. 2011

AAA Zlata odličnost