Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

P 88/2011 Os-4058/11 , Stran 1998
P 88/2011 Os-4058/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke: Zorke Milič, Miliči 13, Adlešiči, ki jo zastopa Niko Šuštarič, odvetnik v Novem mestu, zoper toženo stranko: neznani in neznano kje bivajoči dediči nekdanjih članov Jakovac zadruge, Miliči 8, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 1.000,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 20. junija 2011 postavlja začasnega zastopnika Jakovac zadrugi, Miliči 8, Adlešiči. Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik – odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Jakovac zadrugo, Miliči 8, Adlešiči vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 20. 6. 2011

AAA Zlata odličnost