Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

P 79/2011 Os-4057/11 , Stran 1998
P 79/2011 Os-4057/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Jožetu Juršak, Golek pri Vinici 23, Vinica, ki ga zastopa Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke, neznani dediči neznanega bivališča po Gregoraš Miku, Sela 4, p. Bosiljevo, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 9. junija 2011 postavilo začasnega zastopnika neznanim in neznano kje živečim dedičem po Gregoraš Miku, Sela 4, p. Bosiljevo. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal neznane in neznano kje bivajoče dediče po Gregoraš Miku, nazadnje stanujočem Sela 4, Bosiljevo, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 9. 6. 2011

AAA Zlata odličnost