Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

P 103/2011 Os-4056/11 , Stran 1998
P 103/2011 Os-4056/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta Čemas, Zilje 35, Vinica, ki ga zastopa Niko Šušarič, odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stranke: neznani in neznano kje bivajoči dediči po pokojni Mariji Čadonič, Dol. Zilje 29, Vinica, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja pcto 1.000,00€, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 23. junija 2011 postavilo začasnega zastopnika, neznani in neznano kje bivajoči dediči pokojne Marije Čadonič, Dol. Zilje 29, Vinica. Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznani in neznano kje bivajoči dediči pokojne Marije Čadonič, Dol. Zilje 29, Vinica in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 23. 6. 2011

AAA Zlata odličnost