Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

P 114/2011 Os-4004/11 , Stran 1998
P 114/2011 Os-4004/11
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Velko Stipanovič, Marindol 29, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: 1. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 10, Adlešiči, 2. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči, 3. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 31, Adlešiči, 4. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 32, Adlešiči in 5. Snežana Dragojević, B. Mrkobrade 2, 47210 Vrgin most, Republika Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 2.000,00 €, dne 24. junija 2011 postavilo začasnega zastopnika, 1. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 10, Adlešiči, 2. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči, 3. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 31, Adlešiči, 4. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 32, Adlešiči. Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke: 1. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 10, Adlešiči, 2. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 30, Adlešiči, 3. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 31, Adlešiči, 4. neznani in neznano kje živeči dediči po Stipanovič zadrugi, Marindol 32, Adlešiči in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju 24. 6. 2011

AAA Zlata odličnost