Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

SV 604/11 Ob-4313/11 , Stran 1997
SV 604/11 Ob-4313/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 604/11 z dne 9. 8. 2011, je bila nepremičnina – stanovanje št. 1, v II. nadstropju, v večstanovanjski stavbi s številko 1951, na naslovu, Koroška cesta 6, 2000 Maribor, v izmeri 136,83 m2, stoječe na parceli številka 1569, k.o. 657 Maribor – Grad, katerega izključni lastnik je Hajnrih Jože, stanujoč na naslovu Koroška cesta 6, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe številka 1175/2006, z dne 10. 5. 2006, ki jo je sklenil s prodajalcem Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf, Koroška, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870653000, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 33.000,00 EUR, z letno obrestno mero 5,75%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini 6,87% in 5,00% letnimi zamudnimi obrestmi, z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 5. 2018.

AAA Zlata odličnost