Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Ob-4309/11 , Stran 1996
Ob-4309/11
V skladu s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah-1, uprava družbe Telekom Slovenije, d.d. objavlja, da je dne 4. 8. 2011 od delničarja KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., v imenu in za račun delničarjev podskladov KD Krovnega sklada KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Galileo, sklad fleksibilne strukture, KD Rastko, delniški in vzajemnega sklada KD Delniški dohodkovni, prejela naslednji nasprotni predlog k predlogu pod 5. točko dnevnega reda 20. skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicane za dne 31. 8. 2011, ki se glasi: »KD Skladi, d.o.o., za delničarje KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Galileo, sklad fleksibilne strukture, KD Rastko, delniški in KD Delniški dohodkovni, sporoča upravi, da se ne strinja s predlogom sklepa, predlaganega pod 5. točko dnevnega reda »Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010« v sklicu 20. skupščine delničarjev družbe, sklicane za 31. avgust 2011 ob 14. uri, v Multimedijski dvorani na sedežu družbe. Predlaganemu sklepu ugovarjamo in predlagamo, da skupščina delničarjev namesto navedenega sklepa sprejme nasprotni predlog, ki ga podajamo v skladu s 300. členom ZGD-1. Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 5.1. Bilančni dobiček, ki za leto 2010 znaša 29.500.000,00 EUR, se uporabi za: – izplačilo dividend v višini 29.274.651,00 EUR oziroma 4,5 EUR bruto na delnico, – preostali del v višini 225.349,00 EUR se prenese v naslednje leto. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend, in sicer v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe. 5.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2010. 5.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010. Utemeljitev nasprotnega predloga delničarjem: Glede na visok prosti denarni tok družbe, pričakovano višino investicij in dinamiko razdolževanja, nezasedenosti mesta člana uprave, ki bi pokrival finance ter dividendno donosnost regijskih telekomov (Telekom Austria 8,85%, Hrvatski Telekom 9,03%, Magyar Telekom 9,31%, Telecom Italia 6,72%) predlagamo višino dividende, in sicer 4,5 EUR bruto na delnico. Družba bo kljub izplačilu večine bilančnega dobička še zmeraj lahko brez problema izvajala svoje načrtovane investicije kot tudi proces razdolževanja, hkrati pa bo delničarjem poslala jasen signal, da jih v obdobju, ko je delnica na najnižjih ravneh v zgodovini kotacije na Ljubljanski borzi ni pozabila.« Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.
Telekom Slovenije, d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević

AAA Zlata odličnost