Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011

Kazalo

Št. 39/2011 Ob-4278/11 , Stran 1981
Št. 39/2011 Ob-4278/11
Svet Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, po sklepu, sprejetem na 7. seji dne 11. 8. 2011, na podlagi 33. člena Statuta in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) objavlja razpis za delovno mesto: direktorja/ice Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Za direktorja/ico doma je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji). Direktorja/ico imenuje Svet doma s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima dom sedež. Kandidati/tke morajo k prijavi priložiti program dela doma. Mandat traja 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj kandidati/tke pošljejo v roku 8 dni po objavi v zaprti ovojnici na naslov: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, z oznako: »Za razpis za direktorja/ico« in s pripisom »Ne odpiraj!«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu

AAA Zlata odličnost