Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

, Stran 1904
Drugo preklicujejo
Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12, Trebnje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024426001, za voznika Salkić Adisa, izdajatelj Cetis d.d. gnk-320911 Avtotransport Kovačič d.o.o., Grm 12, Trebnje, licenco, številka GE003608/03571/077, za vozilo Renault Premium 450.19/D P.V. TV, registrska številka NM 3318P. gnm-320909 Bela Maja, Mostje 54, Lendava - Lendva, študentsko izkaznico, št. 71173109, izdala Pravna fakulteta Maribor. gni-320913 Bogomir Sajko s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnice za državo Kazahstan, št. 0041549, 0052765, za državo Ukrajino, št. 1891293, in državo Rusijo, št. 0559501. gnb-320945 Dolenc Špela, Mrharjeva 8, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 21090100, izdala Fakulteta za družbene vede. gnr-320929 Doler Franc, Pepelno 31, Šmartno v Rožni dolini, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005735000, izdajatelj Cetis Celje. gnx-320948 Gretič Dejan, Bukovska vas 55C, Šentjanž pri Dravogradu, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500024787010, izdajatelj Cetis Celje. gnh-320889 KA INTER. Transport, Sotelska cesta 5, Rogaška Slatina, hrvaško dovolilnico, 191/11, številka PO17367. gny-320922 Kosovel Zdravko, Preserje 14A, Branik, licenco skupnosti, št. 007993/001 ter osnovno licenco skupnosti, št. 007993, z veljavnostjo do 18. 12. 2012. gnz-320946 Kračun Anita, Rove 17, Frankolovo, študentsko izkaznico, št. 25080049, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnt-320902 Kugonič Darja, Skorno 25, Šmartno ob Paki, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavnost od 7. 7. 2010, izdajatelj Ministrstvo za šolstvo in šport, leto izdaje 2010. gnj-320912 Mazreku Ruzhdi, Za Mošenikom 16, Tržič, digitalno tahografsko kartico, št. 107050000-7002010, izdal Cetis d.d. gnj-320937 Mišić Predrag, Zabretova 12, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027413001, izdal Cetis d.d. gnr-320904 Peterka Leja, Podgora pri Dolskem 94, Dol pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št. 21070268, izdala FDV, Univerza v Ljubljani. gnd-320943 Pintarič Janus, Ulica Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 18100472, izdala Filozofska fakulteta. gni-320938 Praper Andreja, Strževo 16, Mežica, študentsko izkaznico, št. 21100208, izdala Fakulteta za družbene vede v Ljubljani. gng-320915 Puc Borut, Ulica Ivana Suliča 10A, Šempeter pri Gorici, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500002938000, izdajatelj Cetis d.d. gnv-320950 Pulko Darko, Abramičeva ulica 12, Ptuj, licenca o preizkusu znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe, izdala Obrtna zbornica Slovenije, št. 602323, 4. 4. 1997. gnd-320893 Ratković Nevena, Šišenska cesta 27, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19380366, izdala Ekonomska fakulteta. gni-320888 Rozman Teja, Raka 68A, Raka, študentsko izkaznico, št. 18060198, izdala Filozofska fakulteta. gnc-320919 Smerdel Urša, Selce 70, Pivka, študentsko izkaznico, št. 21090520, izdala Fakulteta za družbene vede. gns-320903 Stevanović Vladan, Ulica Ivana Selana 41, Brezovica pri Ljubljani, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018075002. gne-320917 VEM OIL Viljem Živec s.p., Vitovlje 57, Šempas, potrdilo za voznika tujca, Nedić Sašo, št. 005979/AD47-2-5625/2010, z veljavnostjo do 31. 7. 2011. gnx-320923 VEM OIL Viljem Živec s.p., Vitovlje 57, Šempas, licenco, za vozilo DAF LFFA 45.170, številka 005979/013, registrska številka GO F2-022. gnw-320924 Vodeb Ana, Adamičeva cesta 3d, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19408063, izdala Ekonomska fakulteta. gns-320928 Žvokelj Tanja, Plače 20, Ajdovščina, preklica maturitetnega spričevala Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdanega leta 2007, preklic objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/11, 15. 7. 2011. gnw-320949

AAA Zlata odličnost