Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

, Stran 1904
Spričevala preklicujejo
Arnautović Nijaz, Kvedrova 6, Ljubljana, diplomo voznika za motorna vozila, št. VIII/720, izdano dne 30. 7. 1984. gnl-320910 Brečevič Nina, Strunjan 75, Portorož - Portorose, spričevalo poklicne mature in spričevalo splošne mature Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, leti izdaje 2004, 2005, izdani na priimek Fatorič Nina. gne-320942 Flis Jan, Tabor 15A, Domžale, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnf-320941 Gomaz Mirjana, Novi dom 32B, Trbovlje, spričevalo - zaključno, za 4. letnik Gimnazije in ekonomske šole v Trbovljah, izdano leta 1978. gnu-320926 Gorišek Nina, Loka 47, Loka pri Zidanem Mostu, indeks, št. 32010225, izdala NTF - oddelek za tekstilstvo, leto izdaje 2010. gnc-320898 Grmšek Lucija, Oklukova gora 10, Artiče, spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano leta 2009/2010. gny-320897 Izak Janez, Šentjanž nad Dravčami 17, Vuzenica, spričevalo - zaključno Srednje šole Ravne na Koroškem, št. 67, izdano leta 1985. gnz-320896 Jerant Nike, Trnovska ulica 2, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič. gnk-320936 Justin Mojca, Runkova 7, Ljubljana, indeks, št. 18090414, izdala Filozofska fakulteta. gnv-320900 Karlovčec Sašo, Pristava 43, Ljutomer, zaključno spričevalo, izdala SPTŠ Murska Sobota, izdano leta 2004. gnf-320916 Kolar Anton, Markečica 19, Oplotnica, indeks, izdala SKŠ Zreče, leto izdaje 1988/1989. gng-320890 Kosmač Metod, Mengeška cesta 81, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Domžale, Poklicna in strokovna šola. gnq-320930 Kramar Marko, Mekotnjak 3, Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer izdano leta 2009. gne-320892 Lampelj Matej, Papirniški trg 8, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano leta 2010. gnb-320895 Mahnič Dominik, Modrič 7, Laško, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2002. gnv-320925 Nemanič Nada, Novo Polje C. XXI/11C, Ljubljana - Polje, spričevalo 4. letnika PTT srednješolskega centra, št. I/130, izdano leta 1987, izdano na ime Balažič Nada. gnf-320891 Nomsi Luana Lisi, Steletova ulica 4, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 2011. gno-320932 Novak Anja, Trg Slavka Osterca 14A, Veržej, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 2009/2010. gnu-320901 Ostanek Anže, Šmarje 156C, Šmarje, spričevalo 2. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2007/2008. gnz-320921 Ostanek Anže, Šmarje 156C, Šmarje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2008/2009. gnb-320920 Paspalj Stevan, Milčinskega ul. 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole Kranj, izdano leta 1976. gnc-320894 Paunovski Kete Veronika, Vipavska cesta 19A, Ajdovščina, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje šole Postojna, izdano leta 1996, 1997, 1998, 1999, izdana na ime Kete Veronika. gny-320947 Peilschmidt Marjeta, Domanjševci 118, Križevci, spričevalo - zaključno Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1972, izdano na ime Ožvald Marjeta. gnh-320914 Saje Nina, Jablan 13, Mirna Peč, spričevalo 3. letnika, izdal ŠCNM, Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto, izdano leta 2010. gnu-320951 Sklepič Vita, Kozjak nad Pesnico 21B, Zgornja Kungota, maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, št. 395, izdano leta 2002. gnc-320944 Stanković Igor, Razdevškova ulica 7, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok Šiška, izdano leta 1997. gnp-320931 Suljić Admir, Kardeljev trg 2, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu - rudarski tehnik, Šolskega centra Velenje - Poklicne in tehniške šole, št. 19/300-00, izdano leta 2000. gnt-320927 Štepic Manca, Prešernova 16, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 2009. gnm-320934 Tomažič Tina, Ločica ob Savinji 141, Polzela, indeks, št. 31100254, izdala Fakulteta za farmacijo. gng-320940 Zavala Weber Maya, Glinškova ploščad 3, Ljubljana, indeks, št. 18051371, izdala Filozofska fakulteta. gnh-320939

AAA Zlata odličnost