Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

In 389/2007 Os-7939/09 , Stran 1903
In 389/2007 Os-7939/09
V izvršilni zadevi upnice Reiffeisenbank Gross St. Florian Wetmannstatten, ki ga zastopa odvetnik Vladimir Toplak iz Ptuja, zoper dolžnike: 1. Ivančič Stjepana, Žgečeva ul. 8, Ptuj, 2. Ivančič Bredo, Žgečeva ul. 8, Ptuj, 3. Bedenik Janeza, Kočice 25, Žetale, 4. Kristovič Mileno, Meljska cesta 57, Maribor, zaradi izterjave 19.670,15 EUR s pp, je sodišče po predlogu upnika na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžnikoma: Ivančič Stjepanu in Ivančič Bredi postavilo začasnega zastopnika odvetnika Martina Graja, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj. Začasni zastopnik ima v postopku, opr. št. In 389/2007, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dne postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 23. 11. 2009

AAA Zlata odličnost