Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

I 2377/2005 Os-3966/11 , Stran 1902
I 2377/2005 Os-3966/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnikov Jane Horvat, Brodarjev trg 14, Ljubljana – dostava; Jurija Dragar, Brodarjev trg 14, Ljubljana – dostava, ki ju zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. – o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana, zoper dolžnika Dejana Čeliga, Celovška 103, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa začasna zastopnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 3.635,27 EUR s pp, dne 8. 7. 2011 sklenilo: dolžniku Dejanu Čeligu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 7. 2011

AAA Zlata odličnost