Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

VL 184526/2010 Os-3964/11 , Stran 1902
VL 184526/2010 Os-3964/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj in Partnerji, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Vanetu Aleksov, Kolodvorska cesta 6, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Did Mušinović, Tržaška 2, Ljubljana, zaradi izterjave 621,28 EUR, sklenilo: dolžniku Vanetu Aleksov, Kolodvorska cesta 6, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Did Mušinović, Tržaška 2, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 6. 2011

AAA Zlata odličnost