Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

VL 207281/2010 Os-3955/11 , Stran 1902
VL 207281/2010 Os-3955/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžniku Antonu Šefran, Apihova ulica 34, Ljubljana, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Tanja Medvešček, Dalmatinova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 106,19 EUR, sklenilo: dolžniku Antonu Šefran, Apihova ulica 34, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Tanja Medvešček, Dalmatinova 2, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 6. 2011

AAA Zlata odličnost