Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

VL 119562/2008 Os-3874/11 , Stran 1902
VL 119562/2008 Os-3874/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Breda Petelinc, Zaloška cesta 12, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Petru Georgi Kolev, Zgornje Bitnje 155, Kranj – dostava, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637 Ljubljana, zaradi izterjave 755,94 EUR, sklenilo: dolžniku Petru Georgi Kolev, Zgornje Bitnje 155, Kranj – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82 člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 4. 2011

AAA Zlata odličnost