Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

VL 2394/2010 Os-3862/11 , Stran 1902
VL 2394/2010 Os-3862/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa Odvetniška družba Irena Kočevar, Metelkova ulica 15, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Bratoljubu Stijović, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 997,36 EUR sklenilo: dolžniku Bratoljubu Stijović, Koroška cesta 19, Kranj – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ ostavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Katarina Bradaška, Kidričeva 4/b, Kranj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 5. 2011

AAA Zlata odličnost