Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

VL 186982/2010 Os-3838/11 , Stran 1902
VL 186982/2010 Os-3838/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžniku Stanislavu Ladinek, Glavni trg 31, Muta, ki ga zastopa odvetnica Eva Janc, Vodnikova ul. 2, Ptuj, zaradi izterjave 91,00 EUR sklenilo: dolžniku Stanislavu Ladinek, Glavni trg 31, Muta, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Eva Janc, Vodnikova 2, Ptuj. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 5. 2011

AAA Zlata odličnost