Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

SV 601/11 Ob-4157/11 , Stran 1901
SV 601/11 Ob-4157/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 601/11 z dne 19. 7. 2011, sta bili nepremičnini – posamezni del stavbe z ID znakom 657-1366-10, v naravi pomožni prostor (klet), ki se nahaja na naslovu, Partizanska cesta 21, Maribor v stanovanjskem objektu, stoječem na parceli številka 1154/1, katastrska občina 657 – Maribor-Grad in posamezni del stavbe z ID znakom 657-1335-5, v naravi drvarnica, ki se nahaja v dvoriščni stavbi (brez naslova), stoječi na parceli številka 1154/2, katastrska občina 657 – Maribor-Grad; oboje last dolžnika – zastavitelja Denisa Brdnika, stanujočega Štrihovec 69A, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah in zastavitelja Boruta Valenčiča, stanujočega Matteottijeva ulica 5, 6330 Piran, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 29. 6. 2011, sklenjene med njima kot kupcema ter med Hedviko Polančič kot prodajalko, zastavljena v korist upnika Banka Koper d.d. Dvojezična firma: Banka Koper d.d. – s.p.a., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška ulica 14, matična številka 5092221000, do dolžnika – zastavitelja Denisa Brdnika, v višini 18.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 31. 7. 2031, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnika, nastale na temelju Pogodbe o kreditu številka 300-0023460412 pod I. zgoraj navedenega notarskega zapisa."

AAA Zlata odličnost