Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4181/11 , Stran 1858
Ob-4181/11
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, matična številka: 5231698000 in Elektro Maribor Energija Plus, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o., Veselova ulica 10, 2000 Maribor, matična številka: 3991008000, dajeta na podlagi tretjega odstavka 638. člena in prvega odstavka 586. člena ZGD-1 sledečo objavo: 1. Dne 14. 7. 2011 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložena Pogodba o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjena dne 28. 6. 2011 v obliki notarskega zapisa med družbo Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kot prenosno družbo in družbo Elektro Maribor Energija Plus, podjetje za trženje energije in storitev, d.o.o., kot prevzemno družbo. 2. Na podlagi Pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu iz prejšnje točke bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Elektro Maribor d.d., in sicer izčlenitev s prevzemom. 3. Na sedežu družb Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor je delničarjem prenosne družbe ter družbeniku prevzemne družbe od objave tega obvestila do dneva skupščine, ki bo odločala o soglasju k izčlenitvi in ki bo dne 31. 8. 2011, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure omogočen pregled: – Pogodbe o delitvi (izčlenitvi) in prevzemu, sklenjene dne 28. 6. 2011 v obliki notarskega zapisa med družbo Elektro Maribor, d.d. kot prenosno družbo in Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. kot prevzemno družbo; – letnih poročil družbe Elektro Maribor,d.d. za zadnja tri poslovna leta; – skupnega poročila poslovodstev obeh družb o izčlenitvi s prevzemom; – poročila pooblaščenega revizorja o reviziji izčlenitve s prevzemom in o povečanju osnovnega kapitala prevzemne družbe; – poročila nadzornega sveta družbe Elektro Maribor, d.d. o pregledu izčlenitve s prevzemom. 4. Družbi bosta vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročili prepis listin iz prejšnje točke.
Elektro Maribor, d.d. mag. Andrej Kosmačin, predsednik uprave Elektro Maribor Energija Plus d.o.o. Bojan Horvat, direktor

AAA Zlata odličnost