Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4177/11 , Stran 1858
Ob-4177/11
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka 5986010000, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno številko 12873900, kot prenosna družba v skladu s prvim odstavkom 629. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z določbami 586. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo, da je dne 27. 7. 2011 v zvezi z nameravano delitvijo z izčlenitvijo registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani predložila Delitveni načrt prenosne družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d. z dne 31. 3. 2011. S to objavo se delničarja prenosne družbe obvešča, da lahko na sedežu prenosne družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., na naslovu Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, v času do 29. 8. 2011, ko bo zasedala skupščina prenosne družbe, ki bo odločala o soglasju za delitev z izčlenitvijo, pregleda Delitveni načrt s prilogami, statut nove družbe, letna poročila prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta, zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritveno bilanco prenosne družbe, otvoritveno bilanco novoustanovljene družbe, soglasje odbora ZVPSJU k delitvenemu načrtu, soglasje odbora KVPS k delitvenemu načrtu, poročili ustanovitvenega in delitvenega revizorja, poročilo nadzornega sveta prenosne družbe o pregledu delitve z izčlenitvijo in poročilo uprave prenosne družbe o delitvi z izčlenitvijo. Delničarja prenosne družbe se tudi obvešča, da mu mora prenosna družba Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. v skladu s četrtim odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah, na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin. Navedene listine bodo predložene tudi na sami skupščini prenosne družbe, na kateri bo uprava prenosne družbe ustno razložila vsebino delitvenega načrta ter delničarja obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine. Vse upnike in svet delavcev prenosne družbe Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. se obvešča, da jim je prenosna družba v skladu z določbo tretjega odstavka 629. člena Zakona o gospodarskih družbah dolžna na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

AAA Zlata odličnost