Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 1245/2011 Ob-4130/11 , Stran 1858
Št. 1245/2011 Ob-4130/11
V skladu z določili 586. člena ZGD-1, poslovodstvo družbe Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor in poslovodstvo družbe Opes, tiskarstvo, gradbeništvo, trgovina, promet in storitve, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, obveščata družbenike, da je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru dne 21. 7. 2011 predložena pogodba o pripojitvi družbe Opes d.o.o. k družbi Snaga d.o.o., ki sta jo poslovodstvo prevzemne družbe in poslovodstvo prevzete družbe sklenili v notarskem zapisu dne 19. 7. 2011. Pogodbo je pred tem na seji dne 18. 7. 2011 pregledal nadzorni svet prevzemne družbe in sprejel pisno poročilo o pripojitvi. Vsi družbeniki prevzemne družbe Snaga d.o.o. imajo od objave tega obvestila dalje en mesec pravico do vpogleda listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe, vsak delovni dan, med 10. in 13. uro. Prevzemna družba bo vsakemu družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis teh listin. Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor bo kot edini družbenik prevzete družbe Opes d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor, dne 23. 8. 2011 odločala o soglasju k pripojitvi. V skladu z določili drugega odstavka 528. člena ZGD-1 poslovodstvo prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Družbeniki prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko v enem mesecu od dneva, ko je edini družbenik prevzete družbe odločal o soglasju k pripojitvi, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.
Snaga d.o.o. Poslovodstvo – direktor Ivan Hajnšek Opes d.o.o. Poslovodstvo – direktorica Irena Bartok

AAA Zlata odličnost