Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Ob-4111/11 , Stran 1858
Ob-4111/11
1. Skupščina družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d., Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica, je dne 28. 6. 2011, na podlagi določil 403. člena ZGD v zvezi s 405. členom ZGD sprejela sklep o začetku postopka redne likvidacije nad družbo. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Franc Lončar, Vrhniška cesta 6, Horjul. 3. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom, opr. št. Srg 2011/27212, z dne 21. 7. 2011 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v likvidaciji. 4. Upniki družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v likvidaciji, se skladno določilu 412. člena in 11. člena ZGD pozivajo, da v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na naslov Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v likvidaciji, Triglavska cesta 8, Bohinjska Bistrica. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Gradbeno podjetje Bohinj, d.d. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Gradbeno podjetje Bohinj, d.d.

AAA Zlata odličnost