Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

Št. 430-74/2011/18 Ob-4200/11 , Stran 1823
Št. 430-74/2011/18 Ob-4200/11
Popravek
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, objavlja popravek objave »javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 3. 6. 2011, str. 1301–1306, Ob-3406/11, V točki 1. Pravna podlaga se spremeni številka Sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja OP RČV, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih«, in sicer se št. 303-42/2011/4, nadomesti s št. OP RČV 1/1/006-0-MVZT o potrditvi instrumenta. V točki 4.3. Pogoji za operacijo (A2: Zaposlitev raziskovalca iz raziskovalnih organizacij) se v drugem odstavku dodajo dokazila o izpolnjevanju pogojev za raziskovalce iz tujine, tako da se glasi: »Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: potrdilo o predhodni zaposlitvi v JRO in o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, podatki o raziskovalcu iz evidenc ARRS za domače raziskovalce, za raziskovalce iz tujine pa potrdilo o predhodni zaposlitvi v RO in o zaposlitvi v organizaciji prijavitelja, življenjepis ter reference raziskovalca.« V točki 4.3. Pogoji za operacijo (A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine) se Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05 in 122/06), nadomesti s Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41-1992/09). Odstavek se tako glasi: »A3: Zaposlitev ali najem vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine Sofinanciranje zajema vključitev vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov v RR skupino, bodisi v obliki redne, delne zaposlitve ali pogodbe z raziskovalcem. Pogoji za vrhunske raziskovalce in strokovnjake so reference, ki odgovarjajo pogojem za vodenje raziskovalnih projektov po pravilih ARRS, zajetih v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41-1992/09).«
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost