Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

Št. 478-573/2010 Ob-4133/11 , Stran 1819
Št. 478-573/2010 Ob-4133/11
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter sklepa št. 478-573/2010 z dne 20. 7. 2011 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Nepremičnina s parc. št. 399/7, k.o. Gažon, v izmeri 1052 m2, za izklicno ceno 82.070,00 €, brez 20% DDV; 2. Nepremičnina s parc. št. 362/1, k.o. Šmarje, v izmeri 748 m2, za izklicno ceno 93.924,00 €, brez 20% DDV; 3. Nepremičnina s parc. št. 545/5, k.o. Šmarje, v izmeri 573 m2, za izklicno ceno 53.975,00 €, brez 20% DDV; 4. Nepremičnina s parc. št. 1652/2, k.o. Šmarje, v izmeri 868 m2, za izklicno ceno 91.484,00 €, brez 20% DDV; 5. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17, k.o. Škofije, v skupni izmeri 926 m2, za izklicno ceno 113.392,00 €, brez 20% DDV; 6. Nepremičnina s parc. št. 1394/2, k.o. Škofije, v izmeri 1090 m2, za izklicno ceno 157.661,00 €, brez 20% DDV; 7. Nepremičnina s parc. št. 1394/5, k.o. Škofije, v izmeri 920 m2, za izklicno ceno 147.466,00 €, brez 20% DDV; 8. Nepremičnina s parc. št. 1394/9, k.o. Škofije, v izmeri 1223 m2, za izklicno ceno 178.191,00 €, brez 20% DDV; 9. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. Plavje, v skupni izmeri 1176 m2, za izklicno ceno 109.404,00 €, brez 20% DDV; 10. Nepremičnina s parc. št. 777/13, k.o. Plavje, v izmeri 987 m2, za izklicno ceno 131.330,00 €, brez 20% DDV; 11. Nepremičnina s parc. št. 777/15, k.o. Plavje, v izmeri 881 m2, za izklicno ceno 103.248,00 €, brez 20% DDV; 12. Nepremičnina s parc. št. 777/16, k.o. Plavje, v izmeri 1077 m2, za izklicno ceno 129.917,00 €, brez 20% DDV; 13. Nepremičnina s parc. št. 214/10, k.o. Hribi, v izmeri 526 m2, za izklicno ceno 52.295,00 €, brez 20% DDV; 14. Nepremičnina s parc. št. 660/8, k.o. Hribi, v izmeri 1201 m2, za izklicno ceno 123.522,00 €, brez 20% DDV; 15. Nepremičnina s parc. št. 660/13, k.o. Hribi, v izmeri 1362 m2, za izklicno ceno 140.080,00 €, brez 20% DDV; 16. Nepremičnina s parc. št. 1158/7, k.o. Jernej, v izmeri 1167 m2, za izklicno ceno 138.906,00 €, brez 20% DDV; 17. Nepremičnini s parc. št. 111 in 114/1, k.o. Oltra, v skupni izmeri 2149 m2, za izklicno ceno 338.467,50 €, brez 20% DDV; 18. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, v izmeri 3904 m2, za izklicno ceno 624.640,00 €, brez 20% DDV; 19. Nepremičnine s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/1, 880/4, 880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št. 5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26, 5835/27, 5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 5978/1, 5978/2, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/28, vse k.o. Bertoki, v skupni izmeri 180.705 m2, za izklicno ceno 19.158.344,10 €, brez 20% DDV; 20. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, v skupni izmeri 26.828 m2, za izklicno ceno 3.912.000,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin; 21. Nepremičnine s parc. št. parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10, k.o. Koper, v skupni izmeri 10.022 m2, za izklicno ceno 1.792.800,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na premet nepremičnin; 22. Nepremičnina – poslovni objekt s parc. št. 122/1, k.o. Koper, v izmeri 1382,40 m2, parcela meri 1535,80 m2, za izklicno ceno 669.371 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 23. Nepremičnina s parc. št. 1465/3, k.o. Koper, v izmeri 849 m2, za izklicno ceno 108.247,50 €, brez 20% DDV; 24. Nepremičnina s parc. št. 1464/7, k.o. Koper, v izmeri 1012 m2, za izklicno ceno 129.030,00 €, brez 20% DDV; 25. Nepremičnina s parc. št. 1464/6, k.o. Koper, v izmeri 3129 m2, za izklicno ceno 398.947,50 €, brez 20% DDV; 26. Nepremičnina s parc. št. 352/19, k.o. Semedela, v izmeri 505 m2, za izklicno ceno 80.549,00 €, brez 20% DDV; 27. Nepremičnina s parc. št. 317/11, k.o. Semedela, v izmeri 845 m2, za izklicno ceno 211.030,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 28. Nepremičnini s parc. št. 314/1 in 316, k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.211 m2, za izklicno ceno 552.175,00 €, brez 20% DDV oziroma 2% davka na promet nepremičnin; 29. Nepremičnine s parc. št. 938/2, 940 in 942/2, k.o. Oltra, v skupni izmeri 3348 m2, za izklicno ceno 319.123,00 €, brez 20% DDV; 30. Nepremičnina s parc. 1313/2, k.o. Oltra, v izmeri 1220 m2, za izklicno ceno 139.995,00 €, brez 20% DDV; 31. Nepremičnina s parc. št. 644, k.o. Vanganel, v izmeri 1.713 m2, za izklicno ceno 120.852,00 €, brez 20% DDV; 32. Nepremičnina s parc. št. 647, k.o. Vanganel, v izmeri 1.242 m2, za izklicno ceno 61.341,63 €, brez 20% DDV; 33. Nepremičnina s parc. št. 1795/6, k.o. Jernej, v izmeri 532 m2, za izklicno ceno 71.042,00 €, brez 20% DDV; 34. Nepremičnina s parc. št. 234.S k.o. Koštabona, stavbišče, v izmeri 206 m2, za izklicno ceno 57.730,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 35. Nepremičnina s parc. št. 2740, k.o. Krkavče, stavbišče, v izmeri 73 m2 in travnik, v izmeri 316 m2, za izklicno ceno 20.993,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 36. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Carpacciov trg 7 s parc. št. 834, k.o. Koper, v izmeri 158 m2, za izklicno ceno 242.614 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 37. Nepremičnina s parc. št. 3431, k.o. Pomjan, porušen objekt, v izmeri 45 m2, za izklicno ceno 6.663,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 38. Nepremičnina s parc. št. 1265/3, k.o. Jernej, gospodarsko poslopje, v izmeri 36 m2 in dvorišče, v izmeri 62 m2, za izklicno ceno 17.301,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 39. Nepremičnina s parc. št. 3121/2, k.o. Osp, gospodarsko poslopje, v izmeri 39 m2, za izklicno ceno 11.065,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 40. Nepremičnina s parc. št. 1787/2, k.o. Semedela, stanovanjska stavba, v izmeri 28 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 16 m2, dvorišče, v izmeri 39 m2, vse v skupni izmeri 83 m2, za izklicno ceno 20.466,00 € brez 2% davka na promet nepremičnin ter nepremičnina s parc. št. 1788/2, k.o. Semedela, neplodno, v izmeri 85 m2, pašnik, v izmeri 87 m2, vinograd, v izmeri 134 m2, njiva, v izmeri 403 m2, vse v skupni izmeri 709 m2, za izklicno ceno 37.216,00 €, brez 20% DDV; 41. Nepremičnina s parc. št. 4052, k.o. Gabrovica, v izmeri 68 m2, do deleža 15/16, za izklicno ceno 1.657,50 €, brez 20% DDV; 42. Nepremičnina s parc. št. 4053, k.o. Gabrovica, v izmeri 25 m2, do deleža 15/16, za izklicno ceno 638,51 €, brez 20% DDV; 43. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Repičeva 1, s parc. št. 1111, k.o. Koper, v izmeri 147,96 m2, za izklicno ceno 97.165,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 44. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, v izmeri 622 m2, do deleža 3/4 za izklicno ceno 24.869,30 €, brez 20% DDV; 45. Nepremičnina s parc. št. 100/66, k.o. Semedela, v izmeri 498 m2, za izklicno ceno 77.782,00 €, brez 20% DDV; 46. Nepremičnini s parc. št. 3382/1 in 3382/3, k.o. Semedela, v skupni izmeri 1286 m2, za izklicno ceno 123.559,00 €, brez 20% DDV; 47. Nepremičnina s parc. št. 1760/5, k.o. Jernej, v izmeri 667 m2, za izklicno ceno 98.782,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 48. Nepremičnina s parc. št. 655/18, k.o. Hribi, v izmeri 247 m2, za izklicno ceno 35.103,00 €, brez 20% DDV; 49. Nepremičnina s parc. št. 663/18, k.o. Hribi, v izmeri 305 m2, za izklicno ceno 34.907,00 €, brez 20% DDV; 50. Nepremičnina – poslovni prostor v Kopru, Santorijeva 7, s parc. št. 801/1, k.o. Koper, v izmeri 15,59 m2, za izklicno ceno 26.940,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 51. Nepremičnina s parc. št. 1064, k.o. Marezige, v izmeri 408 m2, za izklicno ceno 27.941,00 €, brez 20% DDV; 52. Nepremičnina s parc. št. 1170/1, k.o. Marezige, v izmeri 61 m2, za izklicno ceno 8.234,00 €, brez 20% DDV; 53. Nepremičnina s parc. št. 451/10, k.o. Plavje, v izmeri 309 m2, za izklicno ceno 27.560,00 €, brez 20% DDV; 54. Nepremičnina s parc. št. 2192/3, k.o. Osp, v izmeri 469 m2, za izklicno ceno 27.436,00 €, brez 20% DDV; 55. Nepremičnina s parc. št. 539/1, k.o. Šmarje, v izmeri 796 m2, za izklicno ceno 61.233,00 €, brez 20% DDV; 56. Nepremičnina s parc. št. 1/9, k.o. Tinjan, v izmeri 112,50 m2, do deleža 3/4, za izklicno ceno 4.470,00 €, brez 20% DDV; 57. Nepremičnina – poslovni objekt v Kopru, Župančičeva 18, s parc. št. 973, k.o. Koper, v izmeri 183,15 m2, za izklicno ceno 375.660,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 58. Nepremičnina s parc. št. 2886, k.o. Boršt, v izmeri 100 m2, za izklicno ceno 6.187,00 €, brez 20% DDV; 59. Nepremičnina s parc. št. 2892, k.o. Boršt, stavbišče, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 1.435,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 60. Nepremičnina s parc. št. 4073, k.o. Kubed, stavbišče, v izmeri 22 m2, za izklicno ceno 624,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin ter nepremičnina s parc. št. 120/10, k.o. Kubed, v izmeri 228 m2, za izklicno ceno 5.371,00 €, brez 20% DDV; 61. Nepremičnina s parc. št. 501/10, k.o. Gažon, v izmeri 347 m2, za izklicno ceno 27.367,00 €, brez 20% DDV; 62. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, v izmeri 843 m2, do deleža 81/100, za izklicno ceno 72.857,00 €, brez 20% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje: Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Nepremičnine s parc. št. 399/7 in 501/10, k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Nepremičnine s parc. št. 545/5, 362/1, 1652/2 in 539/1, k.o. Šmarje, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šmarje. Nepremičnini s parc. št. 404/13 in 404/17, k.o. Škofije, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju za stanovanja, v naselju Spodnje Škofije. Nepremičnine s parc. št. 1394/2, 1394/5, 1394/9, vse k.o. Škofije, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnini s parc. št. 312 in 313, k.o. Plavje, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, na območju za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Nepremičnine s parc. št. 777/13, 777/15, 777/16, vse k.o. Plavje, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v zaselku Puberli. Nepremičnina s parc. št. 214/10, k.o. Hribi, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji. Nepremičnine s parc. št. 660/8, 660/13, 655/18 in 663/18, vse k.o. Hribi, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hrvatini. Nepremičnina s parc. št. 1158/7, k.o. Jernej, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Nepremičnini s parc. št. 111 in 114/1, k.o. Oltra, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje za centralne dejavnosti, za katero je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper potrebno sprejeti nov izvedbeni prostorski akt. Nepremičnina s parc. št. 183/1, k.o. Semedela, se nahaja delno znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja in delno znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta – parcele nad predorom Markovec. Do sprejetja PIN (občinski podrobni prostorski načrt) se območje začasno ureja s PUP. Nepremičnine s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/1, 880/4, 880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št. 5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26, 5835/27, 5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 5978/1, 5978/2, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/28, vse k.o. Bertoki, se nahajajo znotraj ureditvenega območja državnega prostorskega načrta. Nepremičnine s parc. št. 1787/2, 1787/3, 1788/1, 1788/2, 1788/3, 1788/4, 1788/5, 1788/6, 1790, 1791/8, 1808/17, 1809/2, 54.S in 309.S k.o. Jernej, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, v območju centralnih dejavnosti, v naselju Ankaran – na območju Debelega rtiča. Nepremičnine s parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10, vse k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju centralne dejavnosti, v vplivnem območju starega mestnega jedra mesta Koper. Nepremičnina – poslovni objekt z operativnim imenom »Libertas«, s parcelno številko 122/1, k.o. Koper, se nahaja na skrajnem severnem obrobju starega mestnega jedra Kopra, v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Nepremičnine s parc. št. 1465/3, 1464/6 in 1464/7, vse k.o. Koper, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Nepremičnina s parc. št. 352/19, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja. v naselju Koper – Za gradom. Območje ureja Odlok o lokacijskem načrtu za cesto Semedelska vpadnica- Ulica Vena Pilona. Nepremičnine s parc. št. 314/1, 316 in 317/11, k.o. Semedela, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za stanovanja, v naselju Koper – Žusterna. Nepremičnine s parc. št. 940, 942/2, 938/2 in 1313/2, k.o. Oltra, se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Ankaran. Parcela št. 938/2 je v postopku parcelacije in bo po izvedeni parcelaciji imela parcelno številko 938/3, z izmero 1886 m2. Nepremičnini s parc. št. 644 in 647, obe k.o. Vanganel, se nahajata na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo, območja izvenmestnih naselij, v naselju Mali Čentur. Na podlagi družbenega plana občine Koper se nepremičnina s parc. št. 647, k.o. Vanganel nahaja na območju arheološke dediščine, ki predvideva najstrožji režim varovanja in sicer ohranitev obstoječega stanja. Nepremičnina s parc. št. 1795/6, k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Ankaran – zaselek Barižoni. Nepremičnina s parc. št. 234.S k.o. Koštabona, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Koštabona. V naravi nepremičnina predstavlja stanovanjsko stavbo, ki je v uporabi. Nepremičnina s parc. št. 2740, k.o. Krkavče, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju razložene in razpršene poselitve, v naselju Krkavče. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno številko 834, k.o. Koper, na naslovu Carpacciov trg 7, Koper. Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Poslovni prostor je obremenjen s sklenjeno najemno pogodbo. Kupec nepremičnine bo moral z najemnikom urediti premoženjskopravna razmerja glede vlaganj najemnika v poslovni prostor. Nepremičnina s parc. št. 3431, k.o. Pomjan, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Pomjan. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 1265/3, k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju razpršene poselitve, ki je namenjeno mešani urbani rabi, v naselju Kolomban. V naravi gre za dotrajano gospodarsko poslopje, ki je v uporabi. Dostop je možen le po privatni parcelni. Nepremičnina s parc. št. 3121/2, k.o. Osp, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Osp. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnini s parc. št. 1787/2 in 1788/2, k.o. Semedela, se nahajata na območju poselitvenih površin, v območju razpršene poselitve, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Šalara. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo in gospodarsko poslopje ter zemljišče okoli nje, ki je v uporabi. Nepremičnini s parc. št. 4052 in 4053, k.o. Gabrovica, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gabrovica pri Črnem Kalu. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedenih nepremičninah v višini 15/16. Nepremičnina – poslovni objekt s parcelno št. 1111, k.o. Koper, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Poslovni prostori se nahajajo v 1. nadstropju in na podstrešni etaži in so za uporabo potrebni temeljite prenove. Nepremičnina s parc. št. 2105/2, k.o. Boršt, se nahaja na območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Boršt. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4. Nepremičnina s parc. št. 100/66, k.o. Semedela se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, območje za stanovanja. Nepremičnini s parc. št. 3382/1 in 3382/3, k.o. Semedela, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, ob Šmarski cesti. Nepremičnina s parc. št. 1760/5, k.o. Jernej, se nahaja na območju poselitvenih površin, na območju centralne dejavnosti, na območju Debelega rtiča. Nepremičnina – poslovni prostor s parcelno št. 801/1, k.o. Koper, na naslovu Santorijeva 7, se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega objekta s samostojnim vhodom. Parcela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Nepremičnini s parc. št. 1064 in 1170/1, k.o. Marezige se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Marezige. Nepremičnina s parc. št. 451/10, k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Plavje – zaselek Beloglav. Nepremičnina s parc. št. 2192/3, k.o. Osp se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Osp. Nepremičnina s parc. št. 1/9, k.o. Tinjan, se nahaja na območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolombar. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 3/4. Nepremičnina – poslovni prostori s parcelno št. 973, k.o. Koper, na naslovu Župančičeva 18. Poslovni prostor, ki je predmet prodaje se nahaja v 1. nadstropju. Parcela se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti, v naselju Koper. Za obravnavano nepremičnino je sklenjeno najemno razmerje. Nepremičnina s parc. št. 2886, k.o. Boršt, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. Nepremičnina s parc. št. 2892, k.o. Boršt, se nahaja na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Labor. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo. Nepremičnina s parc. št. 4073 in 120/10, k.o. Kubed, se nahajata na območju poselitvenih površin, v območju izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gračišče. V naravi se parc. št. 4073, k.o. Kubed, ki je v uporabi, nahaja v parceli številka 120/10, k.o. Kubed. Nepremičnina s parc. št. 2544/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, v območju izvenmestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kampel. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež na navedeni nepremičnini v višini 81/100. Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09), razen nepremičnin s parc. št. 314/1, 316, 317/11, 100/66, 183/1 vse k.o. Semedela, ki se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (UO, št. 29/2001), nepremičnin s parc. št. 1465/3, 1464/6 in 1464/7, k.o. Koper, ki se urejajo po določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob Slavčku (Uradne objave, št. 8/1984), nepremičnin s parc. št. 1298/7, 1446/11, 1449/2, 1454/2, 1456/1, 1456/11, 1456/2, 1456/4, 1456/12, 1456/14, 1456/8, 1458/3, 1457/1, 1457/2, 1458/6, 1458/7, 1458/9, 1548/1, 1548/10, vse k.o. Koper, ki se urejajo z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07 – obvezna razlaga, 39/07 – obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga) ter parc. št. 352/19, k.o. Semedela, ki se ureja po določilih Odloka o lokacijskem načrtu za cesto Semedelska vpadnica-Ulica Vena Pilona (Uradne objave, št. 6/1993), nepremičnine s parc. št. 122/1, k.o. Koper, ki se ureja po določilih Odloka o ureditvenem načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, št. 2/1994, Uradni list RS, št. 61/04, 10/05, 58/07), nepremičnin s parc. št. 716/2, 811/2, 821, 825, 877/18, 878/1, 878/14, 878/2, 879/1, 880/1, 880/4, 880/5, vse k.o. Ankaran in parc. št. 5545/1, 5545/10, 5545/11, 5545/2, 5545/3, 5545/4, 5545/5, 5545/6, 5545/7, 5545/8, 5545/9, 5835/1, 5835/15, 5835/26, 5835/27, 5835/29, 5977/7, 5977/8, 5977/9, 5978/1, 5978/2, 6016/2, 6062/17, 5835/25, 5835/27, 5835/28, vse k.o. Bertoki, ki se urejajo na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, št. 48/11) Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine Kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 8. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 11. 8. 2011, v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-573-2010. Varščino je potrebno vplačati najkasneje do dne 10. 8. 2011. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-73, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost