Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

D 576/2010 Os-3301/11 , Stran 1685
D 576/2010 Os-3301/11
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojni Karolini Konščanski, rojeni Korošec, hčerki Jožefa, upokojenki, rojeni dne 28. 1. 1938, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli dne 9. 7. 2010, nazadnje stanujoči Cesta v Laško 36, Celje. Zapustnica ni napravila oporoke. Zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zakoniti dediči I. dednega reda zapustničini hčerki Vesna Konščanski in Zlatka Gregl, zapustničin sin Korošec Zvonko in zapustničina vnukinja Sara Konščanski, po zapustničinemu pokojnemu sinu Milanu Konščanski (sodišču ni znano, da bi zapustničin pokojni sin imel še kakšne druge dediče), so se dedovanju odpovedali, prav tako so se dedovanju po zapustnici odpovedali zakoniti dediči II. dednega reda, in sicer zapustničini nečaki Perla Strnad, Ivica Korošec ter Perica Korošec (vstopna pravica po zapustničinemu pokojnemu bratu Jožetu Korošcu, ki je umrl pred zapustnico in je živel v Republiki Srbiji). Glede na navedeno pridejo v poštev zakoniti dediči III. dednega reda (babice in dedi oziroma tete in strici oziroma sestrične in bratranci oziroma njihovi potomci), katerih imena, drugi osebni podatki in podatki o stalnem prebivališču imenovanim dedičem ter sodišču niso znani. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Če se morebitni dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina brez dediča in bo zapustnikovo premoženje v skladu z 9. členom Zakona o dedovanju postala lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Celju dne 18. 5. 2011

AAA Zlata odličnost