Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

N 11/2011 Os-3663/11 , Stran 1685
N 11/2011 Os-3663/11
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Karla Štrukelj, Log pod Mangartom 60, Log pod Mangartom, začasno prebivališče Miren 231, Miren, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu, zoper nasprotno udeleženko Pavlo Črnuta, rojeno Štrukelj, neznanega bivališča v Franciji, zaradi delitve solastnih nepremičnin, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v nepravdnem postopku uporablja na podlagi določila 37. člena Zakona o nepravdnem postopku – ZNP, nasprotni udeleženki Pavli Črnuta, postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19. Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodišče oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu dne 15. 6. 2011

AAA Zlata odličnost