Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

P 142/2010 Os-3736/11 , Stran 1685
P 142/2010 Os-3736/11
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke: Valter Fabjančič, Povžane 3/c, 6243 Obrov, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Kanduti – Kocjan d.o.o. iz Ljubljane zoper toženo stranko: 1. Olga Ban Vignetti 147, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Rozalija Ban, 10306 Reno Ave, Cleveland 5, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 3. Slavko Ban, Šlajmarjeva ul. 8, 1000 Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, 4. Zorko Ban, Kajuhova ulica 12, 6310 Izola, 5. Marija Bolčič, neznano bivališča, Trst, Italija, 6. Antonija Hervatin, Povžane 8, 6242 Materija, 7. Danilo Kljun, Povžane 3, 6242 Materija, sedaj neznanega bivališča, 8. Štefanija Mahnič, 10306 Reno Ave, Cleveland 5, Ohio, ZDA, sedaj neznanega bivališča, 9. Andrej Memon, neznano bivališče, Trst, Italija, 10. Franc Memon, neznanega bivališča, Trst, Italija, 11. Ivan Memon, Prešnica 25, 6240 Kozina, 12. Antonija Rojc, Prešnica 22, 6240 Kozina, 13. Štefanija Rus, Obrtniška 11, 6240 Kozina, sedaj neznanega bivališča, 14. Renata Ban, Brezovica 38, 6242 Materija, 15. Stanko Valenčič, Slivje 4, 6240 Kozina, 16. Marija Mascalchini, Via Milizia 3, Trst, Italija, 17. Ivanka Mascalchini, Via Buie 8, Trst, Italija, 18. Zvonko Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 19. Branko Kekez, Susedgradska 3, Zagreb, Hrvaška, 20. Ema Ferfolja, Via Carravagio 8, Trst, Italija, 21. Anica Antončič, Verzerjev trg 4, 6000 Koper, 22. Danica Pobega, Veluščakova 1, 6000 Koper, 23. Jožef Poles, Hrvatini 122, 6280 Ankaran in 24. Jožica Kocjančič, BA Svt 207 16 16-8 ANW, Calgari, Canada, zaradi ugotovitve obstoja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila (pcto. 500,00 € s pp.) po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Mariji Mascalchini, Via Milizia 3, Trst Italija, sedaj neznanega bivališča, Ivanki Mascalchini, Via Buie 8, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, Anici Antončič, Verzerjev trg 4, 6000 Koper, sedaj neznanega bivališča, Jožici Kocjančič, BA Svt 207 16 16-8 ANW, Calgari, Canada, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 4. 5. 2011 postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito Hiti, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženo stranko v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani dne 23. 6. 2011

AAA Zlata odličnost