Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

D 579/2010 Os-3351/11 , Stran 1685
D 579/2010 Os-3351/11
Okrajno sodišče na Ptuju je v zapuščinski zadevi po pokojnem Vidovič Stanislavu, sinu Ignaca, upokojencu, rojenim 15. 10. 1921, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem 8. 9. 2004, nazadnje stanujočim Langusova ulica 14/b, Ptuj, dne 24. 5. 2011 sklenilo, da se dedinji Elizabeti Franzwa, rojeni Vidovič, 9. 9. 1946, 1130 Wien, Wolkersbergen str. 22–24/15/5, Avstrija, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasni zastopnik, odvetnik Martin Graj, Ulica heroja Lacka 10, Ptuj. Začasni zastopnik ima v tem zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo dedinjo v skladu s 83. členom ZPP zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 24. 5. 2011

AAA Zlata odličnost