Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

VL 108246/2008 Os-3667/11 , Stran 1685
VL 108246/2008 Os-3667/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov, Tomšičeva ulica 3, Ljubljana, proti dolžnici Dragici Kranjčič, Endlicherjeva ulica 8, Maribor, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Marjan Veit, Kneza Koclja 24, Maribor, zaradi izterjave 920,00 EUR, sklenilo: dolžnici Dragici Kranjčič, Endlicherjeva ulica 8, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona po pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Marjan Veit, Kneza Koclja 24, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 5. 2011

AAA Zlata odličnost