Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

VL 181057/2010 Os-3666/11 , Stran 1684
VL 181057/2010 Os-3666/11
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa Breda Petelinc, Zaloška cesta 2, Ljubljana, proti dolžnici Hasibi Hopić, Brnica 20, Hrastnik, ki jo zastopa odvetnica Mirjana Kranjčevič, Tivolska 38, Ljubljana, zaradi izterjave 525,75 EUR, sklenilo: dolžnici Hasibi Hopić, Brnica 20, Hrastnik, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mirjana Kranjčevič, Tivolska 38, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 5. 2011

AAA Zlata odličnost