Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

I 10631/2006 Os-3594/11 , Stran 1684
I 10631/2006 Os-3594/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, Koper – Capodistria, zoper dolžnico Jeluško Pirc, Majde Vrhovnikove ulica 8, Ljubljana – dostava, ki jo zastopa odvetnica začasna zastopnica Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana, zaradi izterjave 2.259,61 EUR s pp, sklenilo: dolžnici Jeluški Pirc se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Maja Ramšak, Peričeva 35/II, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 5. 2011

AAA Zlata odličnost