Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

P 24/2011 Os-3595/11 , Stran 1684
P 24/2011 Os-3595/11
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Valentini Markič, v pravdni zadevi tožeče stranke Danice Bratina, Črniče 104, Črniče, ki jo zastopa Branka Mevlja Turk, odvetnica v Novi Gorici, zoper toženo stranko Giovanna Gleščič, Via Caravaggio št. 1, 34000 Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice na nepremičnini (pcto. 1.500,00 EUR), po predlogu tožeče stranke s sklepom št. P 24/2011 z dne 10. 6. 2011 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Giovanni Gleščič, ki je neznanega bivališča, postavilo za začasno zastopnico Vido Mali Lemut, odvetnico v Ajdovščini, Tovarniška 2a, Ajdovščina, ki jo bo zastopala v pravdnem postopku št. P 24/2011. Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse od dneva postavitve do takrat, ko tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ajdovščini dne 10. 6. 2011

AAA Zlata odličnost