Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

In 8/2011 Os-3734/11 , Stran 1684
In 8/2011 Os-3734/11
Izvršitelj Milan Otoničar iz Postojne je v izvršilni zadevi tega sodišča opr. št. In 8/2011 upnice Leonide Jaksetič, Vrbica 5, Ilirska Bistrica, ki jo zastopa odvetnik Branko Gvozdić iz Sežane, proti dolžniku Stanovanjska zadruga Ilirska Bistrica z.b.o., Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 5.981,77 EUR s pp, dne 20. 5. 2011, opravil rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora številka 1, v izmeri 59,10 m2 in poslovnega prostora številka 2, v izmeri 52,70 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe številka 608, na parceli številka 692/16-0, k.o. 2524 Trnovo, na naslovu Ulica 7. maja 12, Ilirska Bistrica. Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 23. 6. 2011

AAA Zlata odličnost