Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

SV 505/11 Ob-3865/11 , Stran 1683
SV 505/11 Ob-3865/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 505/11 z dne 29. 6. 2011, je bilo stanovanje na naslovu Tomšičeva 17 b, Idrija, po podatkih GURS z neto tlorisno površino 69,20 m2, z identifikacijsko številko 2357-85-105, ki se nahaja v tretji etaži oziroma v drugem nadstropju stanovanjske stavbe v Idriji, z naslovom Tomšičeva 17 b, s pripadajočo kletjo, solast Dejana Sedeja, Kosovelova ulica 11, Idrija in Daše Česnik, Razpotje 28, Sp. Idrija, vsakega do polovice, kupljeno s kupoprodajno pogodbo, sklenjeno s prodajalcema Zdravkom in Terezijo Keršmanc, oba Tomšičeva 17 b, Idrija, overjeno v notarski pisarni notarja Andreja Rozmana v Idriji, dne 13. 5. 2011, pod opravilno številko OV 314/11, zastavljeno v korist upnice – SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v skupni višini 65.000,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost