Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

SV 406/2011 Ob-3820/11 , Stran 1683
SV 406/2011 Ob-3820/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 406/2011 z dne 30. 6. 2011, je bila zastavljena nepremičnina z ident. št. 2167-410-3, dvosobno stanovanje št. 3 v 3. in 1. etaži, v izmeri 81,79 m2, Rateče 12A, Rateče – Planica, last zastavitelja Janeza Petriča, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991, vse v korist osebe z imenom: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka: 5860571000, v zavarovanje denarne terjatve 113.867,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost