Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2011 z dne 8. 7. 2011

Kazalo

SV 1016/2011 Ob-3819/11 , Stran 1683
SV 1016/2011 Ob-3819/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1016/2011 z dne 30. 6. 2011, je stanovanje št. 2, v stavbi št. 1338, z uporabno površino dela stavbe 33,98 m² in neto tlorisno površino dela stavbe, v skupni izmeri 43,31 m², ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Betnavska c. 18, 2000 Maribor in stoji na par. št. 1178/1, k.o. 659 Tabor, last zastavitelja Valmarski Živka, na temelju prodajne pogodbe št. SV 858/2011 z dne 6. 6. 2011, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 36.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost